top of page

Verzorging 

Cria

Huisvesting

Voor hun huisvesting zijn alpaca's niet veeleisend. Een afgespannen weiland met schuilgelegenheid (halfopen stal) tegen felle wind en regen voldoet ruimschoots, ook voor in de winter. Voor de dieren die wat meer aandacht nodig hebben is een stalling waar ze kunnen in opgesloten worden wel aan te raden voor een efficient werken. Schapengaas is goed genoeg om alpaca's in hun weiland te houden, prikkeldraad en stroomdraad is niet aan te raden.

 

Qua oppervlakte van weiland kan men dezelfde bezettingsgraad aanhouden als bij schapen. Alpaca's zijn browsers wat betekend dat ze licht en selectief begrazen. Dit in combinatie met de eeltkussentjes onder hun poten zorgt ervoor dat de grasmat zeer weinig belast word en de kans heeft zich snel te herstellen.

 

Voeding

Het zijn dieren die zeer efficïent zijn in hun vertering. Ze herkauwen maar behoren echter niet tot de herkauwers, het zijn namelijk geen echte herkauwers. Een toegang tot water moet steeds aanwezig zijn. De voeding bestaat voornamelijk uit gras (weiland en hooi, eventueel goed voordroog) aangevuld met vitaminen in de vorm van korrels. Indien de dieren op een schrale weide staan of wat mager zijn kan er eiwitbrokken bijgegeven worden. Te vette dieren kunnen problemen ondervinden bij de dekking en/of dracht. Ook van het stro dat als strooisel dient in de stal zullen ze soms wat eten. Het is ook steeds belangrijk om na te gaan of er geen giftige planten in de weide staan of aan de weide grenzen.

Aandachtspunten

Alpaca's dienen jaarlijks geschoren te worden. Er zijn verschillende scheerders die gespecialiseerd zijn in het scheren van alpaca's. Ook zijn er enkele schapenscheerders die alpaca's scheren. Hier is het aangeraden om er steeds zeker van te zijn dat de scheerder het gewoon is om alpaca's te scheren. Alpaca's scheren het blijft een vak apart. Meer informatie over de wol kan je vinden onder het tabblad wol.

 

De teennagels en tanden dienen indien nodig bijgewerkt te worden. De teennagels minstens tweemaal per jaar bijknippen, de tanden enkel indien ze niet goed aansluiten en dus niet correct afslijten.

 

Ook vaccinatie en ontworming is noodzakelijk. Hiervoor neem je best contact op met je dierenarts. Voor alpaca's zijn er enkele dierenartsen

die zich gespecialiseerd hebben en wat meer kennis in huis hebben over deze exotische dieren, echter iedere dierenarts kan je 

normaalgezien verder helpen.

 

Alpaca's mesten net zoals paarden op een specifieke plaats in het weiland of de stal. Rond deze mestplaatsen zullen de

dieren ook niet grazen indien er nog genoeg gras voorhanden is. Regelmatig verwijderen van de mest is aan te bevelen

om deze mestplaatsen niet te groot te laten worden.

Wetgeving

Volgende informatie is hetgeen momenteel geweten is. Voor de actuele situatie geldt steeds het Belgisch

staatsblad. 

 

Op het vlak van diergezondheid is veel op Europees niveau geregeld. In 2016 publiceerde Europa een nieuwe verordening

met betrekking tot overdraagbare dierziekten en diergezondheid (Verordening 2016/429). Deze verordening is ook gekend als de Animal Health Law. Het nieuwe aan deze wetgeving is dat vanaf nu de kameelachtigen (en dus ook de alpaca) vermeld staan. Deze verordening is van toepassing sinds 21 April 2021. 

 

Voor diegene die zich afvragen wat een verordening is: een verordening is Europese wetgeving die rechtstreeks van toepassing is in elke lidstaat zonder dat zij deze moeten aanpassen naar nationale wetgeving. Het staat de lidstaten echter wel vrij om aanvullend wetgeving op te stellen, zolang deze niet tegenstrijdig is aan deze Europese wetgeving. De Belgische aanvullende wetgeving is in voege getreden in 2023.

 

Vanaf 21 april 2021 gelden voor alpacahouders als gevolg van de Europese Animal Health Regulation (AHR) en bijbehorende nationale regelgeving concreet volgende zaken:

  • De alpaca moet individueel geïdentificeerd worden en geregistreerd  te worden in de eigen administratie. Toegestane identificatiemiddelen zullen zijn:

    • een conventioneel oormerk in beide oren, met daarop een zichtbare, leesbare en onuitwisbare vermelding van de identificatiecode van het dier, enkel via DGZ (Diergezondheidszorg Vlaanderen) te verkrijgen of

    • een injecteerbare transponder (chip), met daarop een leesbare en onuitwisbare vermelding van de identificatiecode van het dier. Belangrijk hierbij is dat de chip vanaf nu ook steeds moet beginnen met de landcode van het desbetreffende land waar de alpaca geboren en dus gechipt word. Deze microchips worden door je dierenarts geplaatst.

 

  • Inrichtingen waar alpaca’s worden gehouden moeten ook geregistreerd worden. Dit doe je als alpacahouder bij DGZ, die je een uniek beslagnummer toekent. Dit dient te gebeuren vooraleer je start met alpaca's te houden en vanaf 1 alpaca.

  • Net zoals in de schapenhouderij zal ook voor alpaca's een zogenaamde 15 Decembertelling ingevoerd worden. Dit houd in dat het aantal aanwezige aanwezige alpaca's dient ingevoerd te worden in het beslagregister en in Sanitel. Dit voor 15 Januari. Hiervoor krijg je elk jaar een bericht.

Op vlak van transport, export en dergelijke zaken gelden de standaard regels die ook gelden voor andere landbouwhuisdieren.

Wens je meer informatie?

Dan kan je de actuele situatie steeds raadplegen op de website van de Europese Unie. Meer informatie omtrent de Animal Health Law en de verordening zelf kan je vinden op DEZE website.

Meer informatie omtrent het aanvragen van een beslag(nummer) alle andere formaliteiten kan je terecht op de website van DGZ. Dit kan je vinden op DEZE website.

Kort samengevat: Het is niet veel werk om in orde te zijn met de nieuwe wetgeving. Vraag nu reeds je beslag aan. Neem gerust contact op met ons indien je nog met vragen zit. We trachten deze sectie, net zoals de rest van de website zo actueel mogelijk te houden.

bottom of page